Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Realizácie

Sadové úpravy

Realizácia projektov výsadby zelene a tvorby prostredia sú základnými úlohami našej profesie. Sadové úpravy, alebo výsadby vegetačných prvkov, či už ide o trvalkové záhony, celé záhrady, verejnú zeleň, alebo priestory priemyselných areálov alebo cintorínov sú základnou kostrou nášho životného prostredia. Dnes v odbore máme platné normy, ktorých dodržiavanie je jedným z kvalitatívnych faktorov našej práce a tým druhým je láska k nej. Ten pocit, ked‘ Vaše dielo z roka na rok rastie, piní svoje očakávané funkcie, investor v ňom hl’adá pokoj a často aj vlastnú realizáciu, proste ked‘ dielo funguje. Nehovoriac len o výsadbách ako takých, ale aj o závlahovom systéme, chodníkoch, prístupových cestách, jazierkach, či biobazénoch a d’alších prvkoch, ktoré v exteriéri nachádzame.

Závlahové systémy

Pre niekoho je závlahový systém len jednoduché položenie podzemného potrubia s pár postrekovačmi a riadením. Pre nás je to súhra perfektne vypracovaného projektu so 100% pokrytím zavlažovanej plochy a navrhnutie najvhodnejšej technológie riadenia od jednotky na trhu firmy HUNTER. Ak vyžadujete dokonalý závlahový systém, naša fírma a realizačný kolektív je tu pre Vás.

Ukážky projektov závlahových systémov

Biobazény
Ak ste milovníkom kúpania v prírode, správne postavený biobazén vyčarí úsmev na tvári nie len Vám, ale aj celej rodine a priatelbm. Hlavnou odlišnosťou kúpacieho jazera od klasického bazénu je použitie filtračnej technológie a biozóny (filtračnej časti s výsadbou vodných rastlín). Vieme Vám vypracovať kvalitný projekt a následnú realizáciu, čo je alfou omegou správneho fungovania biobazénu.

Jazierka
Vodný prvok je vynikajúcim doplnkom do každej záhrady. Či už sa jedná o vodný výver, umelý potok, jazierko, prípadne KOI jazero. Vždy je dôležité vybrať správny typ pre dizajnovú záhradu a následná profesionálna realizácia. Nie je nič horšie ako zelená voda v jazierku, problém s úbytkom vody z potoka, prípadne zle navrhnutý dizajn. Pokiaľ chcete predísť týmto chybám, neváhajte nás osloviť.