Úvod

Vitajte na stránke našej spoločnosti, ktorá pre Vás zabezpečí komplexné služby v oblasti záhradníctva, krajinnej architektúry a závlahových systémov. Pre Vašu domovú záhradu pripravíme ideálny návrh riešenia, vrátane závlahového systému, výsadieb, trávnikov a záhradného umenia. Záhradu zrealizujeme na mieru a zabezpečíme aj jej základnú, alebo periodickú starostlivosť. Pre samosprávy, verejné inštitúcie, či priemyselné areály vypracujeme projektovú dokumentáciu sadových úprav na všetkých stupňoch, vrátane rozpočtovania. Projekty samozrejme aj realizujeme a zabezpečujeme ich následnú údržbu.

V prvom rade priatelia a v neposlednom rade neúnavní kolegovia pri plnení snov našich klientov Dušan Daniš a Róbert Novotný držia pod taktovkou tím odborníkov na riešenú problematiku, s ktorými dlhoročne spolupracujú. Sú to kolegovia z univerzity, tretieho sektora a priatelia z praxe. Len takto sa môžeme venovať naplno a riadne návrhom a projektovaniu sadovníckych diel, záhrad, parkov, verejných priestorov, priemyselných areálov a priestorov rekreácie, inovatívnym riešeniam pre cestovný ruch, arboristike, starostlivosti o privátnu, komunálnu a priemyselnú zeleň, posudzovateľskej činnosti na úseku ochrany drevín, prírody a krajiny, krajinárskym štúdiám a hodnoteniu charakteristického vzhľadu krajiny.Spolupracujeme s poprednými slovenskými odborníkmi v oblasti krajinárstva, záhradnej a krajinnej architektúry, dendrológie, arboristiky, pomológie s akcentom na staré krajové odrody, krajinnú ekológiu a krajinné plánovanie, či ochrany prírody a krajiny. V portfóliu máme aj projekty záchrany a obnovy sadových úprav a parkov historických pamiatok, dendrologické posudky a posudzovanie drevín, dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. V tvorbe vychádzame z prostredia, v ktorom sa riešený priestor nachádza a opierame sa o kontext s krajinou a jej charakteristickými črtami.

Súčasťou exteriérových diel a verejných priestorov je kombinácia prírodných a kultúrnych prvkov. Preto považujeme za dôležité udržiavať rovnováhu umenia prírody a umenia ľudských rúk. Takto sa u nás stretnete s na mieru navrhnutými sochami našimi priateľmi akademickými sochármi, či vodnými dielami a dielkami – jazierka, biobazény, vodné vývery – z našej dielne.