Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Projektovanie

Náš tim je cielene zložený tak, aby šírkou svojho výskumu a záberu disciplín mohol komplexne vnímať a systematicky posudzovať zložitý systém biotick9ch vzťahov v prostredí, ktoré nás obklopuje, a aplikovať tak do praktickej tvorby prostredia čo najviac poznatkov zo širšej základne výskumu. Položená je na vedeckých disciplínach súvisiacich s teoretickou a praktickou krajinnou architektúrou, dednrológiou a krajinárstvom.