Sadové úpravy

Realizácia projektov výsadby zelene a tvorby prostredia sú základnými úlohami našej profesie. Sadové úpravy, alebo výsadby vegetačných prvkov, či už ide o trvalkové záhony, celé záhrady, verejnú zeleň, alebo priestory priemyselných areálov alebo cintorínov sú základnou kostrou nášho životného prostredia. Dnes v odbore máme platné normy, ktorých dodržiavanie je jedným z kvalitatívnych faktorov našej práce a tým druhým je láska k nej. 

Ten pocit, keď Vaše dielo z roka na rok rastie, plní svoje očakávané funkcie, investor v ňom hľadá pokoj a často aj vlastnú realizáciu, proste keď dielo funguje. Nehovoriac len o výsadbách ako takých, ale aj o závlahovom systéme, chodníkoch, prístupových cestách, jazierkach, či biobazénoch a ďalších prvkoch, ktoré v exteriéri nachádzame.