O nás

Všetko sa začalo počas štúdia na vysokej škole – „našej“ Technickej univerzite vo Zvolene, prvými projektmi záhrad v r. 2004, neskôr, r. 2008 založením živnosti na starostlivosť o stromy, s priateľom a kolegom Petrom Oravcom prvej s.r.o. r. 2012, až po súčasnú spoločnosť. S každou zákazkou – väčšou alebo menšou – sme rástli a zároveň získavali pocit istoty, že ideme správnou cestou, ktorú oceňujú nielen zákazníci ale aj kolegovia, spolupracovníci a ďalší odborníci v tejto oblasti. V prvom rade priatelia a v neposlednom rade neúnavní kolegovia pri plnení snov našich klientov Dušan Daniš a Róbert Novotný držia pod taktovkou tím odborníkov na riešenú problematiku, s ktorými dlhoročne spolupracujú. Sú to kolegovia z univerzity, tretieho sektora a priatelia z praxe. Len takto sa môžeme venovať naplno a riadne návrhom a projektovaniu sadovníckych diel, záhrad, parkov, verejných priestorov, priemyselných areálov a priestorov rekreácie, inovatívnym riešeniam pre cestovný ruch, arboristike, starostlivosti o privátnu, komunálnu a priemyselnú zeleň, posudzovateľskej činnosti na úseku ochrany drevín, prírody a krajiny, krajinárskym štúdiám a hodnoteniu charakteristického vzhľadu krajiny. Sme proste nadšený tím ľudí, ktorí robia to, čo ich baví. Zabezpečujeme pre svojich klientov komplexný záhradnícky servis. Záhrada v našej réžii znamená proces od obhliadky plochy budúcej úpravy, cez zameranie, projektovanie, rozpočtovanie, realizáciu po pravidelnú údržbu, podľa priania každého majiteľa. Spájame vedecké a teoretické poznatky s praxou a komerčnými možnosťami, rovnako ako inovácie s tradičnými postupmi tak, aby výsledkom bol vždy funkčný, vizuálne zaujímavý priestor spĺňajúci všetky prísne kritériá – z pohľadu zadávateľa, ale aj toho nášho. Výzvou sú nám samozrejme vždy aj staršie alebo úplne zanedbané záhrady, z ktorých je možné za nejaký čas spraviť malebné priestory dýchajúce atmosférou starých ovocných sadov, prvorepublikových, či povojnových privátnych záhrad. Samostatnou kapitolou je parková tvorba, v ktorej sa snúbi tak dizajn, charakter lokality, kontext s krajinou a požiadavky investora. Medzi projekty, ktoré nám najviac prirástli k srdcu patria napríklad revitalizácia areálu Banskoštiavnickej Kalvárie, areálu SPA hotela Amade Chateau** vo Vrakúni, exteriéru Grand hotela Kempinski** na Štrbskom plese, parku na Zlatom potoku vo Zvolene, jedlý park K. Dufeka v Piešťanoch, či revitalizácie starých ovocných sadov V starostlivosti o zeleň sa venujeme aj profesionálnym arboristickým službám – ošetrovaniu a výrubom drevín v sťažených podmienkach stromolezeckou technickou, samozrejme aj bežnej údržbe sadových úprav – rezom, kosbe, revitalizácii trávnikov a všetkému čo s tým súvisí.