Hlavné kontakty

info@gardn.sk

ING. DUŠAN DANIŠ, PHD.

tel.: +421 915 744 006
e-mail: dusan@gardn.sk

RÓBERT NOVOTNÝ

tel.: +421 903 433 754
e-mail: robert@gardn.sk

 

Fakturačné údaje

Gardn, s.r.o.
Hronské Kľačany 653
935 29 Hronské Kľačany
IČO: 52 075 567

DIČ: 212089573
IČ DPH: SK 2120895733

Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo 47138/N

 

Kontaktný formulár