Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Bruno Jakubec

  Univerzitné štúdium sa mi podarilo úspešne ukončiť na Katedre ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, v odbore environmentálna ekológia (2000-2005). Po štúdiách som sa zamestnal v občianskom združení Pre Prírodu z Trenčína, ktoré sa venuje prevažne praktickej ochrane prírody — starostlivosť o chránené územia v regióne stredného Považia (Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín).
  Čiastkové úlohy som s radosťou riešil v piešťanskej mimovládke Živá Planéta. Na Katedre plánovania a tvorby krajiny pôsobím od novembra 2006 ako odborný asistent. Venujem sa štúdiu vplyvov rôznych foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. Svoju vedecko-výskumnú a aplikačnú činnosť venujem problematike poľnohospodárskej krajiny, permakultúrnemu dizajnu a starým a krajovým odrodám ovocných drevín.
  S tým súvisí aj moja intenzívna spolupráca s Dušanom a Robom. Často riešime výber vhodných odrôd do záhrad, mestských sadov a krajiny, alebo záchranu takýchto starých stromov. Permakultúra ako súčasť tvorby krajiny je dnes jeden z dôležitých prístupov, ktorým sa venujeme dlhoročne a na základe skúseností vieme riešiť väčšinu problémových situácií.