Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Úvod

Vitajte na stránke našej spoločnosti, ktorá pre Vás zabezpečí komplexné služby v oblasti záhradníctva, krajinnej architektúry a závlahových systémov. Pre Vašu domovú záhradu pripravíme ideálny návrh riešenia, vrátane závlahového systému, výsadieb, trávnikov a záhradného umenia. Záhradu zrealizujeme na mieru a zabezpečíme aj jej základnú, alebo periodickú starostlivosť. Pre samosprávy, verejné inštitúcie, či priemyselné areály vypracujeme projektovú dokumentáciu sadových úprav na všetkých stupňoch, vrátane rozpočtovania. Projekty samozrejme aj realizujeme a zabezpečujeme ich následnú údržbu.

V prvom rade priatelia a v neposlednom rade neúnavní kolegovia pri plnení snov našich klientov Dušan Daniš a Róbert Novotný držia pod taktovkou tím odborníkov na riešenú problematiku, s ktorými dlhoročne spolupracujú. Sú to kolegovia z univerzity, tretieho sektora a priatelia z praxe. Len takto sa môžeme venovať naplno a riadne návrhom a projektovaniu sadovníckych diel, záhrad, parkov, verejných priestorov, priemyselných areálov a priestorov rekreácie, inovatívnym riešeniam pre cestovný ruch, arboristike, starostlivosti o privátnu, komunálnu a priemyselnú zeleň, posudzovateľskej činnosti na úseku ochrany drevín, prírody a krajiny, krajinárskym štúdiám a hodnoteniu charakteristického vzhľadu krajiny. Spolupracujeme s poprednými slovenskými odborníkmi v oblasti krajinárstva, záhradnej a krajinnej architektúry, dendrológie, arboristiky, pomológie s akcentom na staré krajové odrody, krajinnú ekológiu a krajinné plánovanie, či ochranu prírody a krajiny. V portfóliu máme aj projekty záchrany a obnovy sadových úprav a parkov historických pamiatok, dendrologické posudky a posudzovanie drevín, dokumentáciu ochrany prírody a krajiny. V tvorbe vychádzame z prostredia, v ktorom sa riešený priestor nachádza a opierame sa o kontext s krajinou a jej charakteristickými črtami.

Súčasťou exteriérových diel a verejných priestorov je kombinácia prírodných a kultúrnych prvkov. Preto považujeme za dôležité udržiavať rovnováhu umenia prírody a umenia ľudských rúk. Takto sa u nás stretnete s na mieru navrhnutými sochami našimi priateľmi akademickými sochármi, či vodnými dielami a dielkami — jazierka, biobazény, vodné vývery — z našej dielne.

 

Služby

Poskytujeme celé spektrum záhradníckych služieb: jarnú údržbu ovocných drevín, rez okrasných a kvitnúcich drevín, príprava a úprava trvalkových kvetinových záhonov na sezónu, hnojenie dlho pôsobiacimi hnojivami, mulčovanie, výsadby stromov s ochranou proti zveri a kotvením, montáž, údržba a rekonštrukcia závlahových systémov, údržba trávnikov — vertikutácia, skarifikácia, aerifikácia, vyhrabanie, pieskovanie, hnojenie, kosenie.

Projektovanie

Jedna veta, pár slov

Realizácie

Jedna veta, pár slov

Údržba

Jedna veta, pár slov

Veda a výskum

Jedna veta, pár slov

O nás - náš tím

Všetko sa začalo počas štúdia na vysokej škole — „našej“ Technickej univerzite vo Zvolene, prvými projektami záhrad v r. 2004, neskôr, v r. 2008 založením živnosti na starostlivosť o stromy, s priateľom a kolegom Petrom Oravcom, prvej s.r.o.  v r. 2012, až po súčasnú spoločnosť. S každou zákazkou — väčšou alebo menšou — sme rástli a zároveň získavali pocit istoty, že ideme správnou cestou, ktorú oceňujú nielen zákazníci ale aj kolegovia, spolupracovníci a ďalší odborníci v tejto oblasti. V prvom rade priatelia a v neposlednom rade neúnavní kolegovia pri plnení snov našich klientov Dušan Daniš a Róbert Novotný držia pod taktovkou tím odborníkov na riešenú problematiku, s ktorými dlhoročne spolupracujú. Sú to kolegovia z univerzity, tretieho sektora a priatelia z praxe. Len takto sa môžeme venovať naplno a riadne návrhom a projektovaniu sadovníckych diel, záhrad, parkov, verejných priestorov, priemyselných areálov a priestorov rekreácie, inovatívnym riešeniam pre cestovný ruch, arboristike, starostlivosti o privátnu, komunálnu a priemyselnú zeleň, posudzovateľskej činnosti na úseku ochrany drevín, prírody a krajiny, krajinárskym štúdiám a hodnoteniu charakteristického vzhľadu krajiny.

 

Sme proste nadšený tím ľudí, ktorí robia to, čo ich baví. Zabezpečujeme pre svojich klientov komplexný záhradnícky servis. Záhrada v našej réžii znamená proces od obhliadky plochy budúcej úpravy, cez zameranie, projektovanie, rozpočtovanie, realizáciu po pravidelnú údržbu, podľa priania každého majiteľa. Spájame vedecké a teoretické poznatky s praxou a komerčnými možnosťami, rovnako ako inovácie s tradičnými postupmi tak, aby výsledkom bol vždy funkčný, vizuálne zaujímavý priestor spĺňajúci všetky prísne kritériá — z pohľadu zadávateľa, ale aj toho nášho. Výzvou sú nám samozrejme vždy aj staršie alebo úplne zanedbané záhrady, z ktorých je možné za nejaký čas spraviť malebné priestory dýchajúce atmosférou starých ovocných sadov, prvorepublikových, či povojnových privátnych záhrad. Samostatnou kapitolou je parková tvorba, v ktorej sa snúbi tak dizajn, charakter lokality, kontext s krajinou a požiadavky investora. Medzi projekty, ktoré nám najviac prirástli k srdcu patria napríklad revitalizácia areálu Banskoštiavnickej Kalvárie, areálu SPA hotela Amade Chateau ** vo Vrakúni, exteriéru Grand hotela Kempinski* na Štrbskom plese, parku na Zlatom potoku vo Zvolene, jedlý park K. Dufeka v Pieštanoch, či revitalizácie starých ovocných sadov. V starostlivosti o zeleň sa venujeme aj profesionálnym arboristickým službám — ošetrovaniu a výrubom drevín v sťažených podmienkach stromolezeckou technikou, samozrejme aj bežnej údržbe sadových úprav — rezom, kosbe, revitalizácii trávnikov a všetkému čo s tým súvisí.

Daniš

Modranský

Oravec

Mandrák

Novotný

Jakubec

Mlynarčíková

Sitárová

 

info@gardn.sk

Projektovanie: ING. DUŠAN DANIŠ, PHD.

tel.: +421 915 744 006

e-mail: dusan@gardn.sk

Realizácie:

RÓBERT NOVOTNÝ

tel.: +421 903 433 754

e-mail: robert.novotny@gmail.com 

Číslo autorizácie: Ing. Dušan Daniš, PhD. — autorizovaný krajinný architekt — 0068 KA

Fakturačné údaje

Gardn, s.r.o. Hronské Kľačany 653 935 29 Hronské Kl’ačany

IČO: 52 075 567
DIČ: 212 0895733

IČ DPH: SK2120895733

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 47138/N