Gardn, s. r. o.

Jazierková zavlažovacia technika, trávniky, realizácie a údržba záhrad

Dušan Daniš

Už počas inžinierskeho a postgraduálneho štúdia v špecializácii krajinnej tvorby a v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií na Katedre plánovania a tvorby krajiny, Technickej univerzity vo Zvolene, som sa venoval riešeniu praktických otázok kvality životného prostredia v mestách a dynamike pustnutia pol’nohospodárskej krajiny. Súčasne som riešil rad projektov súkromných záhrad a sadovníckych úprav pre obce, mestá, či priemyselné areály.
Okrem práce v projekcii, realizácii a údržbe záhrad, sadov, parkov a ďalšĺch typov sadovníckych diel sa venujem aj arboristike, ako člen ISA Slovensko, a stále pôsobím aj ako vysokoškolský na mojej alma mater pre predmety dendrológia, krajinárska dendrológia, ekológia drevín, urbánny ekosystém, ekostabilizačné a vodohospodárske opatrenia v krajine, starostlivosť o vegetačné úpravy, či tvorba krajiny.